Copyright - Bakkerij De Baene

Ga naar de inhoud
Disclaimer
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen (BY-NC-SA):

Anderen mogen je werk remixen, veranderen en voor niet-commerciële doeleinden hergebruiken,
zolang jij genoemd wordt en zolang ze hun creaties onder een identieke licentie aanbieden
Naamsvermelding (BY): Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is, maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.
NietCommercieel (NC): Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, verspreiden en opvoeren, alsmede materiaal dat op jouw werk gebaseerd is, maar niet voor commerciële doeleinden.
GelijkDelen (SA): Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.
Voor meer info in verband met Creative Commons,
surf naar:

Terug naar de inhoud